Şahsy ideg
Saglygy goraýyş we öý hyzmaty
Iýmitlenme

önümleri

has köp >>

biz hakda

Unilong hakda

näme edýäris

"Unilong Industry Co., Ltd." 2008-nji ýylda esaslandyryldy we Şandong welaýatynyň Zibo Zhangdian himiýa senagat parkynda ýerleşýär.Zawodymyz meýdany 15,000m2.5 gözleg we işgär, 3QA işgäri, 3 QC işgäri we 20 önümçilik operatory ýaly 60 işgär bar.Indi “Unilong” kompaniýasy eýýäm ajaýyp himiki materiallar üçin dünýäde öňdebaryjy hünärmen öndüriji we paýlaýjydyr.

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Sorag

Näme üçin bizi saýlamaly?

amaly

habarlar

habarlar

“Unilong Industry Co., Ltd.”

Indi “Unilong” kompaniýasy eýýäm ajaýyp himiki materiallar üçin dünýäde öňdebaryjy hünärmen öndüriji we paýlaýjydyr.

Glikirrhik kislotasy ammiak duzy näme

Glikirrhiz kislotasy ammiak duzy, ak iňňe kristal ýa-da kristal tozy, güýçli süýjülige eýe, sukrozadan 50-100 esse süýji.Eriş nokady 208 ~ 212 ℃.Ammiakda ereýär, gl-de eräp bilmeýär ...
has köp >>

Polietilenimin näme üçin ulanylýar

Polietilenimin (PEI) suwda erän polimerdir.Söwda önümleriniň suwundaky konsentrasiýa adatça 20% -den 50% -e çenli bolýar.PEI etilen imide monomerinden polimerleşdirilýär.Bu kationiki polimer t ...
has köp >>