Unilong
14 ýyllyk önümçilik tejribesi
2 sany himiki ösümlik
ISO 9001: 2015 Hil ulgamy geçdi

Natriý lauroyl glutamat (SLG) kas 29923-31-7


 • CAS:29923-31-7
 • MF:C17H30NO5.Na
 • MW:351.42
 • EINECS:249-958-3
 • Sinonimler:L-Glutamik kislotasy, N- (1-oksododekil) -, monosodium duzy;(N-. aci monosodium duz; n-lauroyl-glutamic aci l-glutamic aci monosodium duz; n-lauroyl-l-glutam turşusy monosodium duz; L-Glutam turşusy, N- (1-oksododekil) -, natriý duzy (1: 1); natriý- (2S) -4-karboksi-2- (dodekanoýlamino) butanoat, natriý wodorod N- (1-oksododekil) -L-glutamat
 • Önümiň jikme-jigi

  Göçürip al

  Haryt bellikleri

  Natriý Lauroyl Glutamat (SLG) näme?

  Natriý lauroýl glýutamat sarkosil diýlip atlandyrylýar, şampunda, köpük syrmakda, diş pastasynda we köpük ýuwmak önümlerinde ion sýrfaktantdyr.Natriý lauroýl sarkosinatyň we ion däl surfaktant sorbitan monolauratynyň (S20) deň bölekleriniň garyndysynyň goşulmagy, mikrele meňzeş agregatlaryň emele gelmegine sebäp boldy, ýogsa-da ýeke-täk mahaly mikrofel emele gelmedi.Şeýle agregatlar neşe ýaly beýleki ownuk molekulalary deriden geçirmäge kömek edip biler.
  Häzirki wagtda uly göwrümli önümçilik prosesi glutamik kislotany we lauroil hloridi çig mal hökmünde ulanmak arkaly amala aşyrylýar we pH we polýarlygyň belli bir garyşyk ergininiň aşagynda asilasiýa reaksiýasy amala aşyrylýar we ahyrynda ýokary hilli arassa ak kristal gaty bolýar arassalygyny 98% ýa-da ondanam köp alyp bolýar.

  Spesifikasiýa

  Haryt Standart Netije
  Synag elementleri Aýratynlyklary Derňewiň netijeleri
  Daş görnüşi Ak-ak poroşok Ak-ak poroşok
  % Assay ≥95% 97,76%
  Suw% ≤5% 4.69%
  Nacl2% ≤1% 0.94%
  pH bahasy 5.0-6.0 5.45
  Kislotanyň bahasy 120-150mgKOH / g 141.63mgKOH / g
  Agyr metal ≤10ppm Jogap berýär

  Arza

  1. Natriý lauroyl glutamat cas 29923-31-7 köplenç şampun, ýüz arassalaýjy, duş jeli we çaga önümleri we ş.m. ulanylýar.
  2. Natriý lauroyl glutamat cas 29923-31-7 köplenç gury we gödek bolmazdan ýumşak saç arassalaýjyda bolýar.
  3. Natriý lauroyl glutamat cas 29923-31-7 köplenç ýumşak derini arassalaýjy bolup, derini ýumşak we çygly duýýar.
  4. Natriý lauroyl glutamat cas 29923-31-7 Ion, nonion ýa-da amfoteriki surfaktantlar bilen oňat gabat gelýär.

  kas-29923-31-7 ulanylýar

  Natriý lauroyl glutamat kas 29923-31-7 maslahat beriň

  Şampun, ýüz arassalaýjy we ş.m. arassalaýjy önümlerde natriý lauroyl glutamat 12 ~ 20%.

  Natriý lauroýl glýutamat ýumşaklykdyr we allergiýa ýok.Her dürli duýgur deri we çaga önümlerine ulanylyp bilner.Gara kellelere ýa-da Waýthead-a eltmeýär, gaty suwda ajaýyp öndürijiligi we ýokary bio-zaýalanmagy.

  SODIUM LAUROYL GLUTAMATE ulanylyşy

  Gaplamak we saklamak

  25 kg deprekde gaplaň we 25 below-dan pes temperaturada ýagtylykdan uzakda saklaň.

  unilong 640 (2)
  birkemsiz 640 (3)

  Degişli açar sözler

  Natriý Lauroyl Glutamat 95% (Poroşok);natriý wodorod n- (1-oksododekil) -l-glýutamat;Natriý lauroyl glutamat;natriý, (2S) -2- (dodekanoýlamino) -5-gidroksi-5-oksopentanoat;Natri lauroyl glutamat USP / EP / BP;Natriý (S) -4-karboksi-2-dodekanamidobutanoat;L-glutamik kislotasy N- (1-oksododekil) -monosod duzy;Natriý Lauroyl Glutamat (SLG)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň