Unilong

habarlar

Habarlar

 • Glikirrhik kislotasy ammiak duzy näme

  Glikirrhiz kislotasy ammiak duzy, ak iňňe kristal ýa-da kristal tozy, güýçli süýjülige eýe, sukrozadan 50-100 esse süýji.Eriş nokady 208 ~ 212 ℃.Ammiakda ereýär, buzly sirke kislotasynda eräp bilmeýär.Glikirriz turşusy ammiak duzy güýçli süýjülige eýe we takmynan 200 esse ...
  Koprak oka
 • Polietilenimin näme üçin ulanylýar

  Polietilenimin näme üçin ulanylýar

  Polietilenimin (PEI) suwda erän polimerdir.Söwda önümleriniň suwundaky konsentrasiýa adatça 20% -den 50% -e çenli bolýar.PEI etilen imide monomerinden polimerleşdirilýär.Adatça reňksiz sarymtyl suwuk ýa-da dürli molekulýar agramly gaty ýaly görünýän kationiki polimer ...
  Koprak oka
 • O-Cymen-5-ol näme

  O-Cymen-5-ol näme

  O-Cymen-5-OL (IPMP), zyýanly mikroorganizmleriň köpelmeginiň öňüni almak we kosmetika we gözellik önümlerinde ulanylýan antifungal konserwatiwdir we şeýlelik bilen önümleriň saklanyş möhletini uzaldýar.IsopropyI Cresols maşgalasynyň agzasy we aslynda sintetiki kristaldy.Gözleglere görä, 0 ...
  Koprak oka
 • Kalsiý pirofosfat näme üçin ulanylýar

  Kalsiý pirofosfat näme üçin ulanylýar

  Her gün dişlerimizi ýuwmalydyrys, soň diş pastalaryny ulanmalydyrys, diş pastalary her gün ulanylmaly gündelik zerur zatlar, şonuň üçin laýyk diş pastasyny saýlamak möhümdir.Bazarda akartmak, dişleri güýçlendirmek we pr ... ýaly dürli funksiýalary bolan diş pastalarynyň köp görnüşi bar.
  Koprak oka
 • Hytaýyň Täze ýyly gutly bolsun

  Hytaýyň Täze ýyly gutly bolsun

  Unilong Industry Co., Ltd.!!Springaz baýramçylygynyň dabaralaryna höwes we sabyrsyzlyk bilen ýakynlaşýan ýylyň şol wagty.Hytaýyň Täze ýyly ýakynlaşyp barýarka, ofisimiziň 7-nji fewraldan Febru çenli dynç alyş üçin ýapyljakdygyny habar bermegiňizi haýyş edýäris ...
  Koprak oka
 • 2-gidroksietil metakrilat näme üçin ulanylýar

  2-gidroksietil metakrilat näme üçin ulanylýar

  2-gidroksietil metakrilat (HEMA), molekulanyň içinde bifunksional toparlary öz içine alýan etilen oksidiniň (EO) we metakril kislotasynyň (MMA) reaksiýasy netijesinde emele gelen organiki polimerizasiýa monomeridir.Gidroksietil metakrilat reňksiz, aýdyň we aňsat akýan suwuklygyň bir görnüşidir.Solub ...
  Koprak oka
 • Poliwinilpirrolidon zyýanlydyr

  Poliwinilpirrolidon zyýanlydyr

  Poliwinilpirrolidon (PVP) , kas nomeri 9003-39-8 , pvp, N-winil amid polimerleriniň arasynda iň tapawutly, iň gowy öwrenilen we iň giňden öwrenilen nepis himiki ion däl polimerdir.Ion däl, kationiki, anion 3 kategoriýa, senagat derejesi, derman derejesi, iýmit gra ...
  Koprak oka
 • Poliwinilpirrolidon näme üçin ulanylýar

  Poliwinilpirrolidon näme üçin ulanylýar

  Poliwinilpirrolidon (PVP) näme?Poliwinilpirrolidon, gysgaldylan PVP.Poliwinilpirrolidon (PVP), belli bir şertlerde N-winilpirrolidonyň (NVP) polimerizasiýasy netijesinde öndürilýän ion däl polimer birleşmesidir.Birnäçe ugurda sazlaýjy, goşundy we höweslendiriji hökmünde ulanylýar ...
  Koprak oka
 • 4-ISOPROPYL-3-METILFENOL bilýärsiňizmi?

  4-ISOPROPYL-3-METILFENOL bilýärsiňizmi?

  IPMP diýip gysgaldylan 4-ISOPROPYL-3-METILFENOL, o-Cymen-5 ol / 3-Metil-4-izopropirfenol diýip hem atlandyrylyp bilner.Molekulýar formula C10H14O, molekulýar agramy 150,22, CAS sany 3228-02-2.IPMP suwda eremeýän we organiki erginlerde erän ak kristaldyr.Bu ...
  Koprak oka
 • Poligliseril-4 laurate deri üçin ygtybarlymy?

  Poligliseril-4 laurate deri üçin ygtybarlymy?

  Köp sarp edijiler käbir kosmetika serişdelerinde bu himiki maddanyň “poligliseril-4 lauratynyň” bardygyny görýärler, bu maddanyň täsirliligini we täsirini bilmeýärler, poligliseril-4 laurate bolan önümiň gowydygyny ýa-da ýokdugyny bilmek isleýärler.Bu kagyzda poligliseril-4-iň işi we täsiri ...
  Koprak oka
 • Oleamidopropil dimetilamin näme üçin ulanylýar

  Oleamidopropil dimetilamin näme üçin ulanylýar

  N- [3- (dimetilamino) propil] oleamid, köp sanly programmada ulanylýan umumy himiki maddadyr.Oleamidopropil dimetilamin kokos ýagyndan alnan organiki birleşme bolup, dürli funksiýalara we ulanmaga eýe.N- [3- (dimetilamino) propil] oleamid amin öndürmek üçin aralykdyr ...
  Koprak oka
 • Glikoksil turşusy näme üçin ulanylýar

  Glikoksil turşusy näme üçin ulanylýar

  CAS 298-12-4 bolan gloksil turşusy, glikolik kislota ýa-da butirik kislotasy diýlip hem bilinýän adaty organiki kislotadyr.Bu suwuklygyň bir görnüşidir.Onuň himiki formulasy C2H2O3. 1% oksalat kislotasy , 1% glýoksal öz içine alýan dürli aýratynlyklary bar;1% oksalat kislotasy , 0,5% glýoksal;0,5% oksalat kislotasy, Glýoksal ýok.Gloksil ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5