Unilong
14 ýyllyk önümçilik tejribesi
2 sany himiki ösümlik
ISO 9001: 2015 Hil ulgamy geçdi

Surfaktantlar saçlara ideg Şampun materialy Natriý Lauroamphoacetate CAS .15156028-14-7


 • CAS:156028-14-7
 • MF:C18H33N2O3.Na
 • MW:349.46393
 • EINECS:201-081-7
 • Sinonimi:LAUROAMPHOGLYCIN ATE, SODIUM LAUROAMPHOACETAT E;1-.Dehyton ML 50;Empigen CDL 30J35;Genagen LAA;HPL 28ULS;Mackam 1L;Mackam HPL 28ULS;Miranol HMA;Miranol L 32;Miranol L 32 Ultra;Miranol Ultra L 32;SODIUM LAUROAMPHOACETATE;Natriý lauroamphoasetat (L-32);Disodium Lauroamphodiacetate / Natrium Lauroamphoacetate;LAD-30;SODIUM LAUROAMPHOACETATE, SUW
 • Önümiň jikme-jigi

  Göçürip al

  Haryt bellikleri

  Natriý Lauroamphoacetate näme?

  Natriý Lauroamphoacetate, onuň başga bir ady: natriý lauroyl diasetat.Derini bejermek önümlerinde we derini bejermek önümlerinde natriý lauroil diasetatyň esasy wezipeleri köpük güýçlendiriji, surfaktant we arassalaýjy çözgütlerdir.Töwekgelçilik derejesi 1 bolup, birneme howpsuz we rahatlyk bilen ulanylyp bilner.Umuman, göwreli aýallara hiç hili täsiri ýok.Natriý glikolat düwürtik döretmeýär.

  Highokary hilli zyýansyzlandyrmak, emulsiýa, dispersiýa, köpügi durnuklaşdyrmak, çyglamak, statiki garşy, poliuretan köpüklemek we infiltrasiýa mümkinçilikleri bar.Surfaktant ýumşadyjy.Beýleki surfaktantlaryň gyjyndyrmasyny azaldyp biler.Suwuň berkligine garşylyk.Gabat gelmek gowy.Çagalary arassalamak önümlerinde ulanylyp bilner.Gözlere we derä az gaharlandyryjy.

  Spesifikasiýa

  INDEX Aýratynlyklar Netije
  GÖRNÜŞ (25 ° C) Reňksiz sary açyk suwuklyk Jogap berýär
  VISCOSITY@25°C.LVT.3SP#.CPS 5000Max 1650
  SOLIDS (MOISTURE BALANCE),% 38-42 39.8
  PH (10% SOLUTION) 8.5-10.5 9.1
  Kislota% 30-32 31.8
  Natriý hloridi 7.6Maks 6.3

  Arza

  Natriý Lauroamphoasetat ýüz arassalaýjylarda we çaga derisine ideg önümlerinde giňden ulanylyp bilner.Maslahat berilýän doza: şampunda 4-12%, beden ýuwulmasynda 4-30% we ýüz arassalaýjyda 15-40%.

  1. Natriý lauril diasetat dürli sýrfaktantlar bilen oňat sazlaşykly we sabyn bazasy bilen gabat gelýär.
  2. Pes gyjyndyrma, derä we gözlere örän ýumşak we kationiki surfaktantlar bilen gabat gelende gyjyndyrmany ep-esli azaldyp biler.
  3. Ajaýyp poliuretan köpük güýji, reňkli we näzik köpük, gowy deri duýgusy, gizlin resept dolandyryş ulgamynyň köpük ýagdaýyny ep-esli gowulaşdyryp biler.
  4. Şampunda iýmitlendiriji täsir edýär we betaini çalşyp biler.
  5. Gowy duz garşylygy, umumy pH bahasy aralygynda durnukly.
  6. Gowy howpsuzlyk faktory bilen peseltmek aňsat.

  SODIUM LAUROAMPHOACETATE Ulanylyşy

  Gaplamak we saklamak

  25 kg deprekde gaplaň we 25 below-dan pes temperaturada ýagtylykdan uzakda saklaň

  SODIUM LAUROAMPHOACETATE 4
  SODIUM LAUROAMPHOACETATE 5

  Wideo


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň