Unilong
14 ýyllyk önümçilik tejribesi
2 sany himiki ösümlik
ISO 9001: 2015 Hil ulgamy geçdi

Glikolik kislotany 70% suwuk we glikolik kislotany 99% poroşok 79-14-1 bilen üpjün ediň


 • CAS belgisi:79-14-1
 • Molekulýar Fomula:C2H4O3
 • Molekulýar agram:76.05
 • EINECS:201-180-5
 • Arassalygy:70%;99%
 • Sinonimler:Gidroksiasetik kislota;Glikolik kislotasy 70;alfa-gidroksiasetik kislota;alfa-gidroksiasetasid;glikolisid;glikolik kislotasy;Gidroksi kislotasy (glikolik kislotasy);glikolik kislotanyň tozy;glikolik kislotasy 99%;glikolik kislotanyň kosmetiki derejesi;glikolik kislotanyň derman derejesi;glikolik kislotany öndüriji;glikolik kislota zawody;glikolik kislotany satyn almak;gidroksiasetik kislota;gidroksiasetik kislotany üpjün edijiler;alfa gidroksiasetik kislotasy;2-GIDROKSIACETIK Kislota;gidroksiasetik kislotany üpjün edijiler;arassa glikolik kislota tozy;glikolik kislota tozy bilen üpjün edijiler;glikolik kislotanyň tozy;glikolik kislota tozy satyn almak;glikolik kislota tozy bilen üpjün edijiler;Glikolik kislotaly suwuklyk
 • Önümiň jikme-jigi

  Göçürip al

  Haryt bellikleri

  Glikolik kislotasy näme 70% 99% Cas 79-14-1

  Glikolik kislotasy gant şugundyryndan alnan tebigy maddadyr, ýöne häzirki wagtda köplenç sintetiki taýdan ýasalýar.Glikolik kislotanyň kosmetiki derejesi we derman derejesi bar.

  AHA ýa-da alfa gidroksid kislotalary diýilýän maddalar toplumyna girýär.AHA kategoriýasyna girýän bäş madda bar, jenap Brýus Dermatologiýa boýunça gollanma şeýle düşündirýär: glikolik (gant şugundyry), süýt (süýt), limon (apelsin we limon), malik (alma we armut) we tartar turşulyklary (üzüm).

  Spesifikasiýa

  Haryt ady Glikolik kislotasy 70% Topar nomeri JL20220305
  Kas 79-14-1 MF senesi 22.02.2022
  Gaplamak 250kgs / deprek Derňew senesi 22.02.2022
  Mukdar 20 tonna Möhleti gutarýan senesi Mart 4,2024
  Saglygy goraýyş ugurlary üçin birkemsiz ýokary hilli material
  Haryt Kosmetiki standart Senagat standarty
  Daş görnüşi Reňksiz açyk sary suwuklyk Reňksiz suwuklyk
  Arassalyk 70% min 70.5%
  Hlorid (Cl) Iň ýokary 10ppm 2ppm
  Sulfat (SO4) Maksimum 100ppm 18ppm
  Demir (Fe) Iň ýokary 10ppm 3ppm
  Formaldegid Tapyp bolmaýar Tapyp bolmaýar
  Formik kislota Tapyp bolmaýar Tapyp bolmaýar
  Reňk (pt-co) 30 max 23
  Bulaşyklyk 4 max 2
  Netije Kärhana standarty bilen tassyklaň
  Haryt ady Glikolik kislotasy 99% Topar nomeri JL20210605
  Kas 79-14-1 MF senesi Iýun.05,2021
  Gaplamak 25kgs / deprek Derňew senesi Iýun.05,2021
  Mukdar 5 tonna Möhleti gutarýan senesi Mart 4,2023
  Saglygy goraýyş ugurlary üçin birkemsiz ýokary hilli material
  Harytlar Aýratynlyklary Netijeler
  Daş görnüşi Reňksiz ýa-da ak kristal Ak kristal
  Mazmuny (C2H4O3) ≥99.0% 99,50%
  Açyklyk synagy Geç Geç
  Suwda eremeýär ≤0.01% 0,005%
  Ot almagyň galyndysy ≤0.05% 0.01%
  Hroma (Hazen) ≤5 2
  H2SO4 synag (garaňky maddalar) Geç Geç
  Hlorid (Cl) ≤0.0005% 0.0005%
  Sulfat (SO4) ≤0.005% 0,004%
  Demir (Fe) ≤0.0005% 0.0002%
  Agyr metallar (Pb) ≤0.001% 0.0002%
  Arsenik (As) ≤0.002% 0.0001%
  Netije Kärhana standarty bilen tassyklaň

  Arza

  Glikolik kislotanyň senagat pudagynda ulanylmagy
  1. Çap edilen aýlaw tagtasynyň akymlary
  2. Deri boýamak we aşgarlamak
  3. Nebit ýatagy
  4. Nebiti gaýtadan işlemek
  5. Senagat himiýa önümçiligi
  6. Elektro ýalpyldawuk
  7. Dokma boýamak we timarlamak
  8. Kir ýuwulýan ýerler

  Glikolik kislotany derman derejesinde ulanmak
  1. Içinden daşa derini iýmitlendiriň, ony tekiz we elastik ediň, ýygyrtlary aýyryň.
  2. "Tebigy" amortizatorlar çişmegi, agyryny azaldýar;her bir bogun, bedeniň bölekleri has çydamly, çeýe hereketleri ediň.
  3. Öýjüklere tebigy päsgelçilik dörediň, bakteriýalaryň we wiruslaryň öňüni alyň.

  Glikolik kislotanyň kosmetiki meýdan derejesinde ulanylmagy
  Glikolik kislotasy, molekulalarynyň ululygy sebäpli derä aňsatlyk bilen girip bilýär.Deriniň öýjüklerini birleşdirýän baglanyşyklary gowşatmaga kömek edýär, ölen deri öýjükleriniň has täsirli bolmagyna mümkinçilik berýär.Deri has ýumşak we ýumşak duýulýar we umumy görnüşi ýokarlanýar.

  Deridäki öli öýjükleri aýryp biler we depilatory hökmünde hem ulanylyp bilner.
  1. Derini nemlendirmek.
  2. Deri öýjükleriniň zeperlenmeginiň öňüni almak we bejermek.
  3. Gowy ýaglamak we derini tekizlemek.
  4. Kosmetiki material alfa gidroksi kislotasyny öndürmek üçin ulanylyp bilner.
  5. Derini iýmitlendiriň, deriniň garramagyny gijikdiriň.

  Glikolik-kislota

  Maslahat berilýär

  Glikolik kislotanyň ýokary suwda çözülişi we ownuk molekulýar ululygy, betonyň galyndylarynyň çuňlugyna aralaşmaga we içerde gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär.Glikolik kislotasy az poslaýjy tebigaty sebäpli, köp ýerlerde we enjamlarda çişmek we zeper ýetmek barada aladalanman ulanylyp bilner.Mundan başga-da, aňsatlyk bilen biodegrirlenip bilner.

  Glikolik kislotany fosfor kislotasy ýa-da HCl ýaly beýleki arassalaýjy serişdelere garanyňda ýok etmek has aňsat.

  Glikolik kislotasy 70% poslama
  Glikolik kislotanyň, fosfor kislotasynyň we HCl-iň 10% (100% esasly) konsentrasiýasyndaky çözgütler 1018 uglerod polat, 1100 alýumin, 304 we 316 poslamaýan polatdan poslama synag edildi. Synaglar üç nusgada, 23 ° C-de geçirildi. 73 ° F) 48 sagatlap agitasiýa bolmazdan.Netijeler ortaça agramyň ortaça mukdarydyr.

  Bukja

  250kgs / deprek, 20 tonna / gap;ýa-da 1.25ton / IBC deprek we 25 below-dan pes temperaturada ýagtylykdan uzakda saklaň.

  birkemsiz suwuk gaplamak (7)
  unilong-64011
  unilong-64006
  glikolik kislotasy 99

  Wideo


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň