Unilong
14 ýyllyk önümçilik tejribesi
2 sany himiki ösümlik
ISO 9001: 2015 Hil ulgamy geçdi

Oktil 4-metoksitsinnamat (OMC) kas 5466-77-3


 • CAS:5466-77-3
 • Molekulýar formula:C18H26O3
 • MW:290.4
 • EINECS:226-775-7
 • Sinonimler:2-Etilheksil 4-metoksiýamat;Oktil 4-MetoksitsinnaMate;Isooktil-4-metoksitsinnamat;2-etilheksiýa 4-metoksitsinnamat;OKTINOXATE USP;PARA-METHOXYCINNAMICACID, 2-ETHILHEXYLESTER;ETHYLHEXYL-PARA-METHOXYCINNAMATE;2-Etilheksil 4-metoksitsinnamat;Oktil 4-metoksitsinnamat, durnuklaşdyrylan, 98%;2-etwlhexvlmethoxvcinnamate;uv sorujy MC80;OCTYL 4-METHOXYCINNAMATE OMC;2-ETHYLHEXYL 4-METHOXYCINNAMATE;4-METHOKSINNAMIK Kislota 2-ETHILHEXYL ESTER
 • Önümiň jikme-jigi

  Göçürip al

  Haryt bellikleri

  Oktil 4-metoksitsinnamat (OMC) kas 5466-77-3 näme?

  Oktil 4-metoksitsinnamat (OMC) organiki birleşme bolup, käbir gün şöhlelerinden we dodak balzamlaryndan ybaratdyr.Metoksitsinamik kislotadan we 2-etilheksandan emele gelen efirdir.Suwda eremeýän suwuklykdyr.

  Spesifikasiýa

  Haryt Aýratynlyklary
  Daş görnüşi Reňksiz ýa-da açyk sary suwuklyk
  Ys Örän gowşak
  Derňew 95.0% -105.0%
  Arassalyk (GC) 98.0% Min
  Kislota Gabat gelmeli
  Aýratyn agyrlyk güýji 1.005-1.013
  Döwülme görkezijisi 1.542-1.548
  Reňk (hazen) 70 Maks
  1% / 1 sm (etanolda 310nm) 850Min
  Peroksidiň bahasy 1.0mg / kg Maks
  Saponifikasiýa bahasy 189Min
  Bir haramlyk 0,5g / 100g Maks
  Jemi hapalar 2.0g / 100g Maks

  Arza

  1. UV sorujy
  “Unilong Octyl Methoxycinnamate”, esasan, gün şöhlelerinden we beýleki kosmetika serişdelerinde UV-B şöhlelerini günüň siňdirmegi, deriniň zeperlenmeginden goramak üçin ulanylýar.

  UV sorujy

  2. Güne ýanmaga garşy
  Gün şöhlesinden ultramelewşe şöhlelerini netijeli siňdirip bilýän, bedeniň güne ýanmagynyň, güne ýanmagynyň we güne ýanmagynyň öňüni alyp bilýän gün şöhlesinden goraýan krem ​​(krem, süýt, suwuk) we beýleki derini bejermek kosmetika serişdelerini taýýarlamak üçin ulanylýar, şeýle hem fotosensiw dermatit üçin bejeriş serişdesidir. .

  2. Güne ýanmaga garşy

  3. Senagat pudagy
  Senagatdaky plastmassalar we wilkalar üçin garşy serişde we UV sorujy hökmünde ulanylyp bilner.

  3. Senagat pudagy

  Gaplamak we saklamak

  25kg / deprek ýa-da 200L / deprek ýa-da müşderiniň islegine görä.
  Bu önüm göni gün şöhlesiniň öňüni almak üçin gury ýerde we adaty temperaturada möhürlenen ammarda saklanmalydyr.

  Oktil-4-Metoksitsinnamat gaplamak

  Wideo

  Degişli açar sözler

  4-METHOKSINNAMIK Kislota OCTYL ESTER;(5-METHILHEPTYL) 3- (4-METHOXYPHENYL) -2-GÖRNÜŞ2-Etilheksil 4-metoksitsinnamat;2-Etilheksil 4-metoksiýamat;4-Metoksitsinamik kislotasy 2-Etilheksil Ester 4-Metoksitsinamiki kislota Oktil Ester Oktil 4-Metoksitsinnamat;OCLyl 4-MetoksikinnaMate;Oktil 4-MetoksitsinnaMate;Isooktil-4-metoksitsinnamat;3- (4-Metoksi-fenil) -akrilikaid2-etil-geksilester;2-etilheksiýa 4-metoksitsinnamat;OKTINOXATE USP;OCTYL4-METHOXYCINNAMATE (OCTYLMETHOXYCINNAMATE);Oktil;metoksitsinnamat (OMC);PARA-METHOXYCINNAMICACID, 2-ETHILHEXYLESTER;ETHYLHEXYL-PARA-METHOXYCINNAMATE;2-Etilheksil-4-metoksitsinnamat;OCTYLDIMETHOXYCINNAMATE;OCTYL 4-METHOXYCINNAMATE 98%, 0.05-0.1% BHT BILEN DURMUŞ;Oktil 4-metoksitsinnamat, durnuklaşdyrylan, 98%;Isooktil p-metoksitsinnamat;Oktil 4-metoksitsinnamat, 98%, durnuklaşdyrylan;(E) -3- (4-Metoksifenil) propenoik kislotasy oktil efir;p-Metoksitsinnam kislotasy oktil efir;3- (4-Metoksifenil) propeno kislotasy 2-etilheksil efir;4-Metoksibenzeneakril turşusy 2-etilheksil efir;Oktinoksat (500 mg) (Oktil Metoksitsinnamat);OCTYL 4-METHOXYCINNAMATE;2-etwlhexvlmethoxvcinnamate;2-Etilheksil-p-metoksitsinnamat, 2-Etilheksil4-metoksitsinnamat;3- (4-metoksifenil) -2-propenoicaci2-etilheksilester;Oktil metoksilat;2-Etilheksil p-metoksitsinnamat (Parsol MCX);Isooktil parmetoksi darçyn;uv sorujy MC80;Oktinoksat / Etil Geksil Metoksi darçyn;Oktil P-metoksitsinnamat (OMC);LGB-OMC;2-metoksi-3-fenil-2-propenoik kislotasy oktil efir;2-Etilheksil4-Metoksitsinnamat>;Oktinoksat (Oktil 4-Metoksitsinnamat);etilheksil metoksitsinnamat fandahem;2-Etilheksil 4-metoksitsinnamat çözgüdi Metanol / THF / Suw, 100μg / mL;Oktinoksat (500 mg);Oktil 4-metoksitsinnamat USP / EP / BP;OCTYL 4-METHOXYCINNAMATE OMC;UV ABSORBER TRUELICHT MC80;Oktinoksat (Oktil Metoksitsinnamat) (1477900);2-ETHYLHEXYL 4-METHOXYCINNAMATE;4-METHOKSINNAMIK Kislota 2-ETHILHEXYL ESTER;Oktinoksat


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň